I-Mediat ottaa käyttöön Softera Horizonin

Softera toimittaa I-Mediat Oy:lle digitaalisen asiakaspalveluratkaisun. Järjestelmätoimitus kattaa monikanavaisen viestintäratkaisun, sekä ratkaisun asiakaskokemuksen mittaamiseen.

Softeran Horizon-järjestelmä on pilvipalveluna toimitettava, monikanavainen asiointijärjestelmä. Ratkaisu vähentää asiakaspalvelun manuaalivaiheita ja tuo automatiikkaa osaksi palveluprosessia. Horizon integroidaan asiakkaan olemassa oleviin tuotantojärjestelemiin ja asiakaspalvelukanaviin. Horizon on laajasti käytössä mm. telco-, energia-, media-, ympäristönhuolto- ja kiinteistönhuoltotoimialoilla.

Lisätietoja:
Kimmo Matilainen, myyntipäällikkö, Softera Oy, p. 044 722 7197

Softera Horizon Lounais-Suomen Jätehuoltoon

Softera on toimittanut Horizon-järjestelmän Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n (LSJH) käyttöön.

Horizon-järjestelmän avulla asiakas keskitti monikanavaisen kontaktienhallinnan yhteen asiakaspalvelujärjestelmään, ilman muutoksia taustajärjestelmiin. Järjestelmän avulla asiakaspalvelun toimintaan saatiin työvälineet ja prosessi, joka mahdollistaa sen toiminnan seuraamisen ja edelleen kehittämisen.

”Softeran Horizon ratkaisu tuo ohjelmistorobotiikan (RPA) manuaaliprosessien avuksi tehostaen ja suoraviivaistaen järjestelmien käyttöä. Tänä päivänä asiakasta palvellaan useissa eri kanavissa ja yrityksillä on käytössä useita tietojärjestelmiä, joiden avulla asiakaspalvelu toimii. Softera ei tarjoa vain teknistä ratkaisua, vaan pyrimme yhdessä asiakkaan kanssa kehittämään koko asiakaspalveluprosessia”, yhteistyön lähtökohtia kuvaa Softeran myyntipäällikkö Kimmo Matilainen.

Softeran Horizon-järjestelmä on pilvipalveluna toimitettava, monikanavainen asiointijärjestelmä. Ratkaisu vähentää asiakaspalvelun manuaalivaiheita ja tuo automatiikkaa osaksi palveluprosessia. Horizon integroidaan asiakkaan olemassa oleviin tuotantojärjestelemiin ja asiakaspalvelukanaviin. Horizon on laajasti käytössä mm. telco-, energia-, media-, ympäristönhuolto- ja kiinteistönhuoltotoimialoilla.

Lisätietoja:
Kimmo Matilainen, myyntipäällikkö, Softera Oy, p. 044 722 7197

Keskisuomalainen valitsi Softera Horizonin

Softera Oy ja Keskisuomalainen Oyj ovat solmineet sopimuksen Softera Horizon-järjestelmän toimittamisesta Mediatalo Keskisuomalaisen Etelä-Suomen, Keski-Suomen, Päijät-Hämeen ja Savon alueiden asiakaspalvelujen käyttöön

Horizon-järjestelmän avulla Mediatalo Keskisuomalainen pystyy tuottamaan alueellisesti mukautettua asiakaspalvelua valtakunnallisella tehokkaalla toimintamallilla. Asiakaspalvelun palvelukanavat ja asiakkuuksiin liittyvät taustajärjestelmät tuodaan yhteen työvälineeseen hyödyntäen ohjelmistorobotiikkaa.

Uuden järjestelmän myötä kehitetään edelleen monikanavaisen asiakaspalvelun tehokkuutta, tuodaan henkilökunnalle nykyaikainen työväline sekä tarjotaan asiakkaille laadukasta asiakaskokemusta kaikissa kanavissa.

Käyttöönottoprojekti on käynnistetty ja järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain eri alueilla ja sen on tarkoitus olla käytössä koko konsernissa vuoden 2018 aikana.

Lisätietoja:
Keskisuomalainen Oyj, projektipäällikkö Anna-Maija Lyytinen, anna-maija.lyytinen@media.fi
Softera Oy, myyntipäällikkö Kimmo Matilainen, kimmo.matilainen@softera.fi

Caverion otti käyttöön Softera Horizonin

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle.

Softera on toimittanut kevään 2017 aikana Caverion Suomi Oy:n palvelukeskuksen käyttöön Softera Horizon -järjestelmän, jonka avulla on tarkoitus automatisoida asiakaspalvelun
prosesseja, hallita tehtäviä, sekä tuoda eri yhteydenottokanavat yhteen keskitettyyn työkaluun.

Caverion Caverion Suomi Oy:n Palvelukeskus palvelee yrityksen asiakkaita 24/7 ja ohjaa palvelukeskukseen tulevien huoltokutsujen käsittelyä kentällä toimiville asentajille. Vuosittainen transaktioiden määrä on noin 200 000 kappaletta.

Lisätietoja:
Kimmo Matilainen, myyntipäällikkö, Softera Oy, p. + 358 44 722 7197

Softera Horizon Keravan Energialle

Softera Oy ja Keravan Energia Oy ovat solmineet sopimuksen Softera Horizon-järjestelmän toimittamisesta.

Horizon-järjestelmän avulla Keravalla kehitetään ja tehostetaan asiakaspalvelun prosesseja, sekä yhdistetään asiakaspalveluun myynnillisiä toimintoja. Ratkaisu kattaa monikanavaisen asiakaspalvelun, sekä kentällä operoivan teknisen asiakaspalvelun.

Lisätietoja:
Teemu Nyberg, toimitusjohtaja, Softera Oy, p. 040 046 9007

Softera T360° -toimitus MPY Palvelut Oyj:lle

Softera toimittaa Softera T360° BSS-järjestelmän MPY Palvelut Oyj:lle. Tehty sopimus kattaa MPY Palvelut Oyj:n nykyisen BSS-järjestelmän päivittämisen T360°:een.

”Nyt tehty päivityssopimus on jatkoa MPY Palvelut Oyj:n ja Softeran pitkään jatkuneelle yhteistyölle. Softera T360° BSS-järjestelmäpäivitys tarjoaa MPY:lle uusia mahdollisuuksia kehittää toimintaa, asiakashallintaa ja tuotteistusta”, sopimusta kommentoi Softeran toimitusjohtaja Teemu Nyberg.

Järjestelmän päivitysprojekti käynnistyy syksyllä 2017 ja käyttöönotto tapahtuu alkuvuodesta 2018.

Lisätietoja:
Teemu Nyberg, toimitusjohtaja, Softera Oy, p. 040 046 9007
Janne Strömberg, kehityspäällikkö, MPY Palvelut Oyj, p. 0440 190 680

Softera T360° Paraisten Puhelin Oy:lle

Softera Oy ja Paraisten Puhelin Oy ovat tehneet sopimuksen Softera T360º BSS-järjestelmän toimituksesta ja käyttöönotosta. Järjestelmän käyttöönottoprojekti on käynnistetty heti sopimuksen allekirjoituksen jälkeen ja tuotantokäyttö uudella järjestelmällä on tarkoitus aloittaa loppusyksystä 2017.

Lisätietoja:
Teemu Nyberg, toimitusjohtaja, Softera Oy, p. 040 046 9007
Jari von Zweygbergk, toimitusjohtaja, Paraisten Puhelin Oy, p. 02 454 5421

Seinäjoen Energialle Softera Horizon -toimitus

Seinäjoen Energia Oy ja Softera Oy ovat solmineet sopimuksen Softera Horizon -järjestelmän toimittamisesta Seinäjoen Energian asiakaspalvelun käyttöön.

Softera Horizon -järjestelmän avulla kehitetään asiakaspalvelun tehokkuutta ja yhdistetään asiakaspalvelun palvelukanavat yhteen työvälineeseen.

”Asiakaspalvelulla ja sen laadulla on suuri merkitys yhtiömme toiminnassa. Teimme kattavan toimittajavertailun löytääksemme meidän tarpeisiin soveltuvan ratkaisun. Softeran Horizon-järjestelmä tarjosi mielestämme erittäin hyvin toimialamme tarpeisiin vastaavan ratkaisun, joka asiakaspalvelun työn ohjaamisen lisäksi tarjoaa ratkaisun myynnin ja asiakaspalvelun yhteistyön kehittämiseen.”, syntynyttä sopimusta kommentoi Seinäjoen Energian tietohallintopäällikkö Seppo Haapamäki

Lisätietoja:
Seppo Haapamäki, tietohallintopäällikkö, Seinäjoen Energia Oy, 0207 601 383
Kimmo Matilainen, myyntipäällikkö, Softera Oy, p. 044 722 7197

Softera T360° Lounea Palvelut Oy:lle

Softera Oy ja Lounea Palvelut Oy (Lounea) ovat 10.11.2016 tehneet sopimuksen Softera T360°  BSS-järjestelmän toimituksesta keväälle 2017.

Toimittajavalintaa edelsi mittava selvitystyö markkinoilla tarjolla olevista, Lounean liiketoimintaan soveltuvista toiminnanohjausjärjestelmistä. Selvitystyössä tarkasteltiin laajasti BSS-järjestelmän soveltuvuutta Lounean nykyiseen liiketoimintaan sekä erityisesti järjestelmän vastaavuutta yhtiön tulevaisuuden tarpeisiin.

Tietotojärjestelmän käyttöönottoprojekti käynnistyy vielä vuoden 2016 aikana ja uusi BSS-järjestelmä on tarkoitus käyttöönottaa vaiheissa, joista ensimmäinen jo keväällä 2017.

”Suomalaisten tietoliikenteen palveluyhtiöiden liiketoiminta on jatkuvassa muutoksessa. Hallitaksemme tätä muutosta, tarvitsemme modernit työvälineet liiketoiminnan tueksi. Päätöksemme valita Softeran T360°-tietojärjestelmä syntyi lähes 1,5 vuoden kriittisen arviointityön tuloksena. Odotamme saavamme Softera T360° -järjestelmän avulla merkittävää tehostumista palvelutuotantomme, asiakaspalvelumme ja myynnin osalta. Uudistuva tietojärjestelmä luo edellytykset kehittää ja automatisoida toiminta- ja palveluprosessejamme.” – asiaa kommentoi Lounean tietohallinnosta vastaava johtaja Riku Päärni.

”Lounea on edistyksellinen ja voimakkaasti kehittyvä tietoliikenteen palveluyhtiö Suomessa. He hyödyntävät jo nyt erittäin monipuolisesti tietojärjestelmiä ja heidän toimintaprosessit ovat korkeatasoisia. Olemme Softerassa innostuneita haasteesta, jonka nyt alkava toimitusprojekti meille asettaa. Pääsemme yhdessä viemään Softera T360° -järjestelmän hyödyntämisen uudelle tasolle, josta on varmasti hyötyä paitsi Lounealle, myös kaikille muille asiakkaillemme.” – nyt solmittua sopimusta kommentoi Softeran toimitusjohtaja Teemu Nyberg.

Lisätietoja:
Teemu Nyberg, toimitusjohtaja, Softera Oy, p. 040 046 9007
Riku Päärni, Johtaja, Palvelukeskus, Lounea Palvelut Oy, p. 029 7070 501

Softera T360° Pohjois-Hämeen Puhelimelle

Softera Oy ja Pohjois-Hämeen Puhelin Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen PHPOY:n nykyisen BSS-toiminnanohjausjärjestelmän korvaamiseksi Softera T360° -järjestelmällä. Käyttöönottoprojekti on käynnistynyt syksyllä 2016 ja tuotantokäyttöön järjestelmä on tarkoitus siirtää tammikuussa 2017.

Lisätietoja:
Teemu Nyberg, toimitusjohtaja, Softera Oy, p. 040 046 9007