Vastuullisuus

Olemme koonneet tälle sivulle vastuullisuustoimiemme nykytilaa, mittareita ja tavoitteita koskevaa tietoa.  Vastuullisuus näkyy jokapäiväisessä toiminnassamme, jonka vuoksi haluamme kertoa vastuullisuustoimistamme läpinäkyvästi verkkosivuillamme.

Ympäristövastuu

Keskitymme pienentämään ympäristövaikutuksiamme monilla eri tavoilla, mukaan lukien energiatehokkuuden parantaminen, resurssien kestävä käyttö, jätteiden kierrätys ja hiilijalanjäljen pienentäminen. Olemme sitoutuneet jatkuvaan parannukseen ja kestäviin käytäntöihin toiminnassamme.

Toimitilojen optimointi

Vuoden 2023 keväällä teimme askeleen pienentääksemme ympäristövaikutuksiamme siirtymällä pienempiin ja energiatehokkaampiin toimitiloihin. Uudet toimitilamme Sola Business Valleyssa ovat saaneet arvostetun BREEAM In-use-ympäristösertifikaatin. Myös Kuopion toimipisteemme tilaa optimoitiin, jotta tilat voisivat olla mahdollisimman energiatehokkaat, sekä viihtyisät henkilökunnallemme. Pyrimme minimoimaan toimipisteidemme ympäristövaikutuksia myös esimerkiksi käyttämällä vihreää sähköä toimipisteissämme.

Laitteiden kierrätys

Olemme kehittäneet tarkat käytänteet käytössämme olevien laitteiden kierrätykseen. Nämä käytänteet varmistavat, että elektroniikkaa kierrätetään turvallisesti ja vastuullisesti, minimoiden samalla luonnolle haitallisen jätteen määrää.

Hybridityö

Tarjoamme työntekijöillemme laajan hybridityömahdollisuuden. Tämä ei ainoastaan paranna työntekijöidemme työn- ja elämänlaatua, vaan myös vähentää työmatkoista johtuvia hiilidioksidipäästöjä, erityisesti työntekijöillemme, jotka matkustavat pitkiä matkoja.

Green ICT hanke

Olemme olleet mukana Euroopan unionin aluekehitysrahaston tukemassa Green ICT hankkeessa. Yhteistyömme koostui konsultoinneista, joista kertyneen aineiston perusteella saatiin luotua yleisesti sovellettava malli ohjelmistotuotantoprosessin vihreään siirtymään. Mallilla saadaan rakennettua raportti sekä ilmastotiekartta, joiden avulla yritys pystyy analysoimaan omaa hiilijalanjälkeänsä sekä muuttamaan toimintatapojansa kestävämmiksi.

Sosiaalinen vastuu     

Meillä on myös laaja ymmärrys yrityksenä toimimisen sosiaalisesta vastuusta, joka kattaa henkilöstön hyvinvoinnin, tasa-arvon ja kehityksen, mutta ulottuu myös laajemmalle yhteiskuntaan, mukaan lukien asiakastyytyväisyys ja hyväntekeväisyys.

Tasa-arvo

Olemme sitoutuneet edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yrityksessämme, sillä jokainen Softeralainen on meille arvokas omana itsenään. Olemme sitoutuneet tukemaan henkilöstömme ammatillista kasvua ja kehitystä. Palkkaamme opiskelijoita ja vastavalmistuneita ja tuemme heidän osaamisensa kehittymistä. Arvostamme myös pitkän uran tehneitä ammattilaisia ja heidän kokemustaan sekä asiantuntemustaan ja kannustamme kaikkia työntekijöitämme täyteen potentiaaliinsa. Haluamme myös olla hyvä ja ymmärtävä työnantaja työntekijöidemme henkilökohtaisen elämän ja työelämän yhteensovittamisessa, oli kyse sitten vanhempainvapaista, opiskelusta tai muusta tarpeesta keventää työn kuormittavuutta tilapäisesti.

Työntekijäedut

Hyvinvointi on avainasemassa työympäristössämme. Jatkuvasti kehittyvien etujemme joukossa tarjoamme henkilöstölle kattavat lähi- ja etätyöskentelyyn liittyvät vakuutukset ja työterveyshuollon, ergonomiset ja modernit työtilat ja -välineet, sekä muita monipuolisia etuja, kuten henkilöstörahasto-, hyvinvointiraha-, lounas-, matkapuhelin-, netti-, liikunta-, kulttuuri- ja hierontaedun.

Henkilöstötyytyväisyys

Henkilöstömme tyytyväisyys on meille ensiarvoisen tärkeää. Pidämme huolta työturvallisuudesta, seuraamme sisäilman laatua toimitiloissamme ja pyrimme varmistamaan, että etätyöpisteiden ergonomia on terveyttä tukevaa.  Mittaamme tyytyväisyyttä säännöllisesti ja olemme jatkuvasti avoimia kuuntelemaan henkilöstön toiveita. Henkilöstötyytyväisyyskyselyissä olemme saaneet erinomaisia tuloksia. Kaikilla kyselyn osa-alueilla tyytyväisyys on noussut tasaisesti ja keskiarvot ovat korkeita.

Nostoja kyselystä; työntekijät suosittelevat Softeraa työnantajana, he kokevat Softeran tulevaisuuden mielenkiintoisena sekä työpanoksensa arvostetuksi, myös Softeran henkilöstöetuihin ollaan tyytyväisiä. Panostuksemme etätyöskentelymahdollisuuteen on tuottanut tulosta, sillä viimeisimmässä tutkimuksessa väitteen ”Etätyöskentely on auttanut minua keskittymään paremmin työhöni ja koen työskentelyni tehostuneeksi” keskiarvo nousi yli 0,6 pistettä asteikolla 1–5.

Asiakastyytyväisyys

Asiakkaidemme tyytyväisyys on yksi tärkeimmistä mittareistamme. Pyydämme säännöllisesti palautetta toiminnastamme, palveluistamme ja tuotteistamme, ja teemme jatkuvasti töitä parantaaksemme niitä. Pidämme asiakkaillemme myös tapahtumia ja webinaareja, joissa kerromme ratkaisuidemme kehittymisestä ja kuuntelemme asiakkaidemme toiveita ja tarpeita tulevasta.  Näiden perusteella voimme kehittyä entisestään ja pitää huolta pitkistä asiakassuhteistamme. Voit lukea asiakkaidemme kokemuksia referenssit-sivultamme.

Hyväntekeväisyys

Yrityksenä haluamme myös olla osa laajempaa yhteiskuntaa ja tukea sitä. Teemme yhtiön tilanteen salliessa säännöllisesti lahjoituksia valikoiduille hyväntekeväisyysjärjestöille ja tuemme näin niiden tärkeää työtä.

Taloudellinen ja hallinnollinen vastuu

Softera on institutionaalisesti omistettu yhtiö, joka luo vahvan tarpeen hyvin hoidetulle taloudelle ja hallinnolle. Yhtiössä on kiinnitetty erityistä huomiota tarkkaan audit-trail prosessiin, jonka tarkoituksena on varmistaa aukoton ja läpinäkyvä talouden ja hallinnon toiminta.

Realistinen budjetointi, seuraaminen ja omistajayhtiöt

Seuraamme jatkuvasti liiketoimintamme suorituskykyä ja taloudellista tilannetta, jotta voimme reagoida nopeasti mahdollisiin haasteisiin tai hyödyntää uusia mahdollisuuksia. Taloushallintomme on vahvasti sähköistetty ja käytämme erilaisia mittareita ja työkaluja taloustilanteemme seurantaan.

Vakavaraisuuteemme vaikuttaa omistajayhtiömme. Omistajayhtiömme ovat sitoutuneet pitkäjänteiseen omistajuuteen ja liiketoimintamme kehittämiseen. Vahvat omistajat takaavat yhtiölle vahvan talouden ja tarjoavat mahdollisuuden investointeihin liiketoimintaamme kehittämiseen.

Hallinto

Hallinto on avainasemassa varmistamassa, että liiketoimintaamme johdetaan eettisesti ja lakien mukaisesti. Meillä on pätevä ja kokenut hallitus, joka valvoo yrityksen johtoa ja toimintaa. Heidän roolinsa on myös varmistaa, että yrityksen toiminta ja strategiat tukevat sen pitkän aikavälin tavoitteita.

Riskienhallinta

Riskienhallinta on olennainen osa liiketoimintastrategiaamme. Pyrimme tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan riskejä, jotka saattavat vaikuttaa liiketoimintaamme. Tämä kattaa kaikki mahdolliset riskit, mukaan lukien taloudelliset, operatiiviset, strategiset ja lainsäädännölliset riskit.

Tietoturva ja tietosuoja

Tietoturva ja tietosuoja ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Noudatamme tiukasti kaikkia tietosuojaan liittyviä lakeja ja asetuksia, mukaan lukien GDPR:ää. Käytämme parhaita käytäntöjä ja teknologioita tietoturvan ylläpitämiseksi ja asiakkaidemme tietojen suojaamiseksi. Asiakkaillemme tuottamia tietojärjestelmiä ja näiden tietoturvaa auditoidaan ulkopuolisten toimijoiden toimesta.

Verotus sekä rahanpesun ja korruption vastainen työ

Tunnistamme verotuksen merkityksen sekä osana yhteiskuntavastuutamme että liiketoimintamme vakauden ja kasvun näkökulmasta. Noudatamme kaikkia sovellettavia verolakeja ja -määräyksiä.

Olemme sitoutuneet noudattamaan kaikkia rahanpesun ja korruption vastaisia lakeja ja asetuksia. Tämä käsittää sisäisten ohjeistusten noudattamisen, asianmukaisten raportointijärjestelmien käyttämisen ja henkilöstön kouluttamisen näiden kysymysten tunnistamisessa ja käsittelyssä.

Vastuullisuustavoitteet

Lähitulevaisuuden tavoitteenamme on löytää tavat mitata vastuullisuuttamme, jotta voisimme löytää kehityskohteemme ja seurata niiden edistymistä. Seuraamme ESG-raportoinnin kehittymistä ja pyrimme löytämään hyvät mittarit toimintamme arviointiin ja tarjoamaan asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme mahdollisimman avoimen näkymän näiden asioiden tilanteeseen ja kehittymiseen.