Tietosuojalausunto

Tässä henkilötietojen suojaamista ja käsittelyä koskevassa tietosuojalausunnossa kerromme, kuinka Softera Oy käsittelee asiakkaidensa tietoja asiakasta kunnioittaen ja asiakkaan tietoja suojellen. Kerromme kuinka keräämme, käytämme ja suojaamme asiakkaidemme henkilötietoja. Noudatamme asiakkaidemme ja heidän asiakkaiden henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta, Suomen lainsäädäntöä ja muita viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

Kuinka keräämme henkilötietoja?
Keräämme henkilötietoja omien markkinointikampanjoidemme tuotoksena, saamiemme yhteydenottojenne, tarjouspyyntöjenne, ja tilauksienne yhteydessä. Seuraamme aktiivisesti kohdemarkkinoihimme liittyvää uutisointia ja muita julkisia tietolähteitä, joista poimimme liiketoimintamme kehittämisen kannalta kiinnostavia henkilöitä ja organisaatioita.

Mitä henkilötietoja keräämme?
Keräämme asiakkaan henkilö- ja järjestelmätietoja siinä laajuudessa kuin niitä yhteydenoton, järjestelmän toimituksen, ylläpidon ja muun palvelun tuottamiseksi tarvitaan. Järjestelmien tietosisältökuvaukset ovat asiakkaiden saatavissa extranet-järjestelmästämme.

Kuinka käytämme henkilötietoja?
Asiakasrekisteriimme tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakkaan kanssa yhteydenpitoon, sekä järjestelmien toimittamiseen, sekä niiden toiminnan turvaamiseen. Laskutusjärjestelmämme käyttää asiakastietoja laskun tuottamiseen tarvittavasti. Lisäksi henkilötietoja käytetään uusasiakashankintaan. Tietojen käsittelyssä ja säilyttämisessä Softera noudattaa yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukaisia säännöksiä. Asetuksen mukaisesti Asiakkaan ja Softeran välillä on laadittu palvelusopimuskohtaiset tietosuojaliitteet.

Kuinka turvaamme henkilötiedot?
Henkilötiedot säilytetään erityisesti näitä tarpeita varten kolmansilta osapuolilta hankituissa, käyttäjätunnuksella suojatussa asiakasrekisteri- ja laskutusjärjestelmissämme suojattujen tietoliikenneyhteyksien takana. Softeran asiakkaan omiin tietojärjestelmäympäristöihin toimittamien järjestelmien tietokantojen sisältö on asiakkaan tuottamaa ja omistamaa, ja sen tietosuojasta vastaa asiakas.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?
Henkilötiedot säilytetään ja niitä käsitellään niin kauan kuin asiakassuhteen hoitamiseksi ja palvelun tarjoamiseksi on tarpeellista.

Tietojen luovuttaminen?
Emme luovuta henkilötietoja EU:n ulkopuolelle tai markkinointitarkoituksiin. Luovutamme asiakastietoja ulkopuolisille yhteistyökumppaneillemme vain mikäli se on välttämätöntä asiakkaan Softeran toimittaman järjestelmän toiminnan varmistamiseksi.

Tietojenne tarkistaminen ja korjaus?
Asiakkaalla on oikeus pyytää tiedot omalta osaltaan nähtäväksi ja pyytää korjauksia tietoihin ottamalla meihin yhteyttä alla olevilla tiedoilla.

Yhteystiedot
Softera Oy
Sokerilinnantie 11 A
02600 ESPOO
Puhelin: 09 2310 2040