Tuotteista, toimita, palvele ja laskuta

Ketterä ja joustava toimialariippumaton toiminnanohjausjärjestelmä (ERP/BSS) tekee arjesta sujuvampaa, tehokkaampaa ja helpompaa. Keskitetyn asiakashallinnan, sähköisen asioinnin ja integraatiototeutusten avulla täydentyy selkeä kokonaisuus, jossa jokaisella järjestelmällä on tehtävänsä. Asiakkaille tarjotaan juuri heille suunniteltuja palvelukokonaisuuksia toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuuksien avulla.

 

Softera 360° -toiminnanohjausjärjestelmä soveltuu eri toimialojen päivittäiseen toimintaan. Järjestelmä sovitetaan erilaisiin toimintaympäristöihin parametroinnilla, joissa asiakkaiden palvelut ja tuotteistuksen hallinta ovat keskeisessä roolissa. Softera 360°-järjestelmä on jo todettu soveltuvaksi mm. laajalaistaoperaattori-, energia-, ympäristönhuolto- ja IT-palveluliiketoiminnan tarpeisiin. Softera 360°-tuoteperhe konfiguroidaan toimialakohtaisiksi ohjelmistoiksi kuten J360° ja T360°.

Softera 360°-toiminnanohjausjärjestelmä sujuvoittaa ja ohjaa asiakaspalvelun päivittäistä työtä. Asiakkaiden tiedot ja sopimukset, sekä näihin liittyvät palvelut, niiden toimittaminen ja laskuttaminen ovat helposti käytettävissä ja löytyvät yhdestä paikasta asiakkaan tilannenäkymältä. Palvelukokemus on erinomainen niin järjestelmän käyttäjälle kuin loppuasiakkaallekin!

Sähköinen asiointi Selfie sisältyy osana ratkaisuumme. Digitaalisuus lisääntyy koko ajan. Yrityksen loppuasiakkaat haluavat tilata, tarkastella ja hallinnoida palveluitaan ajasta riippumattomasti itse. Sähköisessä asioinnissa Selfiessä asiakkaat tekevät näitä sujuvasti ja ohjatusti loppuun saakka. Palveluihin voi liittyä erilaisia määräyksiä, jotka toteutuvat myös Selfien kautta kuten 360°:ssäkin. Selfien avulla viestitään helposti asiakkaan kanssa, ja loppuasiakas pääsee tarkastelemaan omaa asiointihistoriaa ja toteuttaa palvelumuutoksia Selfiestä. Asiakaskokemus kehittyy ja näin loppuasiakkaat ovat entistä tyytyväisempiä asiakkaita ja sähköisen asioinnin käyttäjiä.

Asiakasviestintä on olennainen osa ratkaisuamme. Softera 360°-toiminnanohjausjärjestelmä muodostaa asiakkaille automaattisesti asiakasviestejä ennalta määritellyissä käyttötilanteissa.

Softeran 360°-toiminnanohjausjärjestelmällä laskutuksen hallinta on nopeaa ja sujuvaa. Laskutus on kokonaisuutena helposti käynnistettävissä ja seurattavissa. Järjestelmä sisältää myös monipuoliset reskontran toiminnallisuudet.

Softeran 360°-toiminnanohjausjärjestelmä integroituu saumattomasti eri järjestelmiin asiakasympäristön tarpeiden mukaisesti. Softera 360° SISU-integraatiopalvelun käyttöönoton yhteydessä asiakkaan kanssa sovitaan integraation tavoitteet, tämän jälkeen suunnitellaan ja toteutetaan integraatio. Integraatiot ovat keskeinen osa Softeran 360° -arkkitehtuuria ja näiden keskeytyksetön ylläpito on osa Softeran palveluprosessia.

Softeran 360°-toiminnanohjausjärjestelmä on asiakastiedon aarreaitta. Järjestelmä kerää ja sisältää tiedon asiakaskäyttäytymisestä ja palveluhistoriasta. Kaikki tämä tieto on hyödynnettävissä liiketoiminnan käyttöön Softeran BI-tietovaraston kautta.  Softeran tietovaraston avulla on toteutettavissa monipuolinen raportointi, josta tiedot ovat ajantasaisesti käytettävissä. Asiakas voi valita itse mieleisen raportointityökalun ja tietovarasto tuottaa jäsennellyn ja rikastetun tiedon sinne.

Softeran 360°-toiminnanohjausjärjestelmä ja Softera Horizon- asiakaspalveluratkaisu linkittyvät saumattomasti yhteen, jolloin monikanavainen asiakaspalvelu yhdistyy saumattomasti toiminnanohjaukseen tarjoten ylivertaisen asiakaspalvelukokemuksen.

Kolme syytä valita Softera 360° -toiminnanohjausjärjestelmä

  1. Monikanavainen asiakashallinta

Softera 360° -järjestelmä tarjoaa todellisen 360-asteen näkymän asiakkaaseen, mikä mahdollistaa korkeatasoisen asiakaskohtaamisen palvelutilanteessa. Selkeä ja havainnollinen näkymä asiakkaan tilanteesta tehostaa toimintaa asiakaspalvelutilanteessa ja parantaa asiakaspalvelun laatua. Järjestelmä hallitsee asiakaspalvelun prosessia ohjaten käyttäjää toimimaan oikein kaikissa tilanteissa.

  1. Tuotteistuksen hallinta

Softeran 360°-toiminnanohjausjärjestelmä antaa edistykselliset työvälineet joustavaan ja vaativaan tuotehallintaan. Monipuolisen tuotemallin avulla tuotetietoja sekä nopeasti muuttuvia kampanjoita on helppo hallita ja ylläpitää. Monitasoinen tuotemalli tarjoaa välineet tarjoaman elinkaarenhallintaan ja sitoo toimittamisen prosessit saumattomasti osaksi tuotehallintaa.

  1. Luotettava toimittaja

Softera on luotettava järjestelmätoimittaja, asiakastyytyväisyytemme on erinomaisella tasolla. Kotimaisena ERP-toimittajana ymmärrämme asiakkaidemme liiketoimintaa ja toimintaympäristöä. Meillä on vahva kokemus kotimaisesta regulaatiosta ja vankkumattomat näytöt toimintakriittisten ERP-järjestelmien toimittamisesta ja ylläpidosta. Omaamme laajan kumppaniverkoston toimialamme vakiintuneisiin toimittajiin, jossa meidät tunnetaan asiantuntevana ja ratkaisuhakuisena kumppanina. Asiakkaillemme kykenemme toimittajana luomaan todellista lisäarvoa tuottamalla toteutuskelpoisia ja tarkoituksenmukaisia ratkaisuita – vuosien kokemuksella.

”Softeran palvelutaso ja asiantuntemus kykenevät vastaamaan nopeasti kehittyvän liiketoimintamme tarpeisiin – kumppani, jota voimme suositella lämpimästi myös muille”

- Johanna Heinilä, Lounea Palvelut Oy

”Softera T360-palvelun käyttöönotto on malliesimerkki liiketoimintalähtöisestä tietojärjestelmäprojektista. Tulemme hyödyntämään tästä saatuja kokemuksia myös muissa tietojärjestelmähankkeissamme.”

- Hannu Vaara, Napapiirin Energia ja Vesi Oy

”Softeralle kaikki asiakkaat ovat tärkeitä – se näkyy, kun myös pienempänä asiakkaana saamme nopeaa ja asiantuntevaa apua toimintamme kehittämiseen.”

- Helena Fagerlund, LPOnet Osk