Napapiirin Energia ja Vesi valitsi Softeran T360° -toiminnanohjaus­järjestelmän

Monta eri järjestelmää, viestintätyökalua ja tiedon säilytyspaikkaa. Hankaluuksia raportoinnissa ja puutteita laskutusohjelmistossa. Napapiirin Energia ja Vesi ratkaisi monialakonserneille varsin yleiset ongelmat Softeran T360°-toiminnanohjausjärjestelmän avulla.

Napapiirin Energia ja Vesi Oy (Neve) on lappilainen, arktisen kiertotalouden monialakonserni, joka   palvelee yli 60 000 paikallista asiakasta sekä satojatuhansia matkailijoita.

 

Neven kattavaan palveluvalikoimaan kuuluvat sähkönsiirto, vesihuolto, kaukolämmön tuotanto ja palvelut sekä myynti, infran palvelut, valokuituverkon rakentaminen ja palvelut, sähköisen liikenteen palvelut, digitaaliset palvelut ja kiertotalouden tuotteet.

Viime kesäkuussa käynnistyneessä järjestelmäuudistusprojektissa Softera toimitti Nevelle Softera T360°-toiminnanohjausjärjestelmän, joka yhdisti aiemmin hajallaan olleet järjestelmät, toimintaprosessit ja tiedot yhden klikkauksen alla olevaan näkymään.

  • Nevelle toimitettu T360°-kokonaisuus sisältää asiakashallinta-, tarjous-, tilaus-/toimitusprosessi-, töidenhallinta- ja laskutusjärjestelmän. Lähiaikoina järjestelmään lisätään myös häiriö- ja vianhallinta- sekä asiakaspalautteiden hallinta- ja reklamaatioprosessit. Viimeksi mainitut ovat keskeisiä toimintoja etenkin kuituliiketoiminnan kannalta, mutta niistä on hyötyä myös muiden liiketoimintojen kokonaisuuden hallinnassa, Softeran kehityspäällikkö Sanna Nurmesniemi

Suosittelut vakuuttivat

Softera kehittää ja ylläpitää liiketoiminnan tukijärjestelmiä asiakaskohtaamisten, asiakashallinnan ja laskutuksen tarpeisiin. Yhdeksän paikallisen teleoperaattorin omistaman ohjelmistoyrityksen asiakkaisiin lukeutuvat mm. DNA ja MPY, joille Softera on toimittanut BSS-järjestelmät.

Neve kiinnostui Softera T360-järjestelmästä keskusteltuaan Softeran kuituliiketoiminta-asiakkaisiin lukeutuvien KaisaNetin ja Lounean kanssa. Järjestelmädemo, jossa käytiin läpi Neven toimintaprosessien kipupisteitä ja Softeran niihin tarjoamia ratkaisuja, vakuutti Neven lopullisesti Softera T360° -järjestelmästä, joka antaa edistykselliset työvälineet myös mm. joustavaan tuotehallintaan sekä kampanjoiden ylläpitoon.

  • Käärimme hihat ja aloitimme projektin kesäkuun alussa. Asiakkaan vanhan CRM-järjestelmän käytön päättyessä elokuun lopussa aikataulutimme projektin siten, että asiakas- ja tuotehallinta sekä tilaus-toimitusprosessi olivat asiakkaan käytössä elokuussa ja laskutusjärjestelmä erikseen sovitun aikataulun mukaisesti myöhemmin syksyllä, Sanna Nurmesniemi jatkaa.

Yhdenmukaisuudesta synergiaetuja

Softera toteutti Neven vanhojen järjestelmien migraation ja CRM:n massatiedonsiirron yhdessä sovitun suunnitelman mukaisesti.

  • Neve kertoi, miten haluaisivat järjestelmän toimivan ja me kerroimme, millä tavoin määrämuotoista järjestelmän toteuttamaa toimintamallia voidaan modifioida asiakaskohtaisesti. Järjestelmän yhdenmukaisuudesta on asiakkaille selkeitä hyötyjä ja synergiaetuja, sillä Softera T360°-järjestelmää kehitetään jatkuvasti ja systemaattisesti. Sen päivitykset ja uudet toiminnallisuudet tulevat aina samanaikaisesti kaikkien asiakkaiden käyttöön, Sanna Nurmesniemi kertoo.

Neven asiakkuuspäällikkö Mikko Veima sanoo Softera T360° -järjestelmän etujen tulleen esille jo muutaman kuukauden käyttökokemuksen jälkeen.

  • Tavoitteenamme oli saada järjestelmä, joka yhtenäistää valokuituverkon toiminnan kokonaisprosesseja, sekä laskutusta. Softera T360°-järjestelmän osalta olemme vielä oppimisvaiheessa, mutta jo lyhyen käyttökokemuksen perusteella se on koettu erittäin hyväksi ja toimivaksi. Prosesseja hiotaan vielä lopullisiin uomiinsa, mutta jo nyt esimerkiksi asiakaspalvelu on tehostunut, kun asiakkaiden tiedot, tarjoukset, tilaukset, töiden tilanne sekä laskutus ovat samassa järjestelmässä ja asiakaspalvelutilanteessa myyjien käden ulottuvilla, Veima kiittelee.

Myös Neven tietohallintojohtaja Hannu Vaara on tyytyväinen projektiin.

  • Tämä on malliesimerkki liiketoimintalähtöisestä tietojärjestelmäprojektista. Tulemme hyödyntämään tästä saatuja kokemuksia myös muissa tietojärjestelmähankkeissamme, Vaara vakuuttaa.

Vaikka projekti saatiinkin jo maaliin, Sanna Nurmesniemen mukaan kumppanusten yhteistyö jatkuu.

Ylläpito- ja tukipalvelumme ovat asiakkaan saatavilla jokaisena arkipäivänä ja järjestelmäkehitystä tehdään jatkuvasti asiakkaita kuunnellen, hän päättää.